shadow under banner

Startpakke fra toTech Design

 

Hva?

Gratis oppstartsmøte, med påfølgende 12 timer forprosjekt som inkluderer 1 eller 2 ingeniører / tekniske designere.

For hvem?

Bedrifter eller gründere som har behov for:

  • videreutvikle et teknisk produkt eller en produktidé,
  • ønsker å ta et produkt eller en idé fram til en funksjonsriktig og kostnadseffektiv produksjon.
  • trenger tilgang til produksjonsnettverk i Norge eller Østen.

Hvor?

Vi har kontor i Finstadgåden i Verdal, eller vi kan komme til din bedrift.

Hvordan?

Vi starter med et uforpliktende møte, der vi kartlegger hva ditt behov er. Vårt hovedfokus er produserbarhet og prosessvalg for å optimalisere produktet med tanke på kvalitet og pris, samt en forberedende produktspesifikasjon som avklarer hvilke normer og standarder produktet vil komme i befatning med.

Hvis dette innledende møtet ender opp i en forståelse for å gå videre, vil vi med utgangspunkt i aksjonspunkter fra møtereferat tilby inntil 12 timer med rådgivning.

Resultatet?

Vi avslutter prosjektet med en kort rapport over hva som er blitt gjort, og med forslag/tilbud på videre utvikling. Alle tegninger og 3D-filer som eventuelt er generert i løpet av disse timene vedlegges om ønskelig kostnadsfritt.

Ditt bidrag?

Du stiller først og fremst med din idé eller bedrift – med dine produkter og tjenester, og med de utfordringer dere står overfor. Vi kan gjerne sette opp et møte for å diskutere problemstillinger.

Pris?

Pakkepris: kr 12.500,- eks mva. Reiseutgifter kommer i tillegg.

 

Startpakke

Få mer informasjon eller ta kontakt om Startpakken

Navn:

E-post/tlf: