shadow under banner

Vi har bra ordrereserve og trenger flere dyktige medarbeidere. Om du har jobbet med teknisk utvikling og design, mekanisk / mekatronisk produktutvikling eller teknisk tegning generelt, vil vi gjerne høre fra deg.

 

Hva er egentlig en produktutvikler?

Siden vi oppfordrer folk til å søke jobb hos oss, er det kanskje på sin plass å fortelle litt mer om hva vi ser for oss.

Så, hva gjør egentlig en produktutvikler? Her i toTech Design har vi hvert fall basert oss på kundebasert produktutvikling, av hovedsaklig teknisk mekanisk art. Og dermed var vi straks over i vide begreper som ikke kanskje er direkte lettfattelige. Det må da gå an å definere vårt virke på en mer konkret måte?

Er det bedre å si at man utvikler produkter? For det er jo det man faktisk gjør. Nidars produktutviklere smaker seg frem til den beste sjokoladen, og utvikler dermed Nidars produkt. Samme med ost fra Tine, osv. Det samme er også tilfellet innen foredling av fisk. Man prøver seg fram, og finner den mest kostnadseffektive formen for fiskeslakting, filetering, pakking og forsendelse. Det handler mye om effektivisering og optimalisering.

For vår del starter et prosjekt vanligvis med at en kunde kontakter oss. Kunden har enten forslag til et nytt teknisk produkt, eller et eksisterende produkt som skal forbedres. Og da kan forbedringen for eksempel bestå av kostnadsbesparelser, eller økt styrke, eller lengre forventet mekanisk levetid. Ingen fasit, med andre ord.

Med utgangspunkt i kundens ønsker og visjoner skisserer vi gjerne 3-4 alternativer for å finne et spesifikt løsningsutkast både kunden og vi har mest tro på. Dermed får vi grovskissert et utgangspunkt for en detaljert produktspesifikasjon. Og denne grovskissa og produktspesifikasjonen går vi så videre med.

Det vi driver mest med, er teknisk tegning i 3D DAK. Men om du behersker tegnesystemet, er det ingen automatikk i at du er en god produktutvikler. Tegnesystemet er i bunn og grunn ikke noe annet enn verktøyet som brukes for å visualisere og dokumentere produktutviklerens kreativitet og kompetanse.

En god produktutvikler kjennetegnes gjerne ved at vedkommende ikke er redd for å prøve nye løsninger, og hele tiden tenker forbedring. Kort fortalt, det er langt fra noen bakdel om du kan berette at du har gjort forsøk på å øke rekkevidden på ditt trådløse nettverk med å bygge parabolantenne i aluminiumsfolie, eller å øke kastelengden på fiskestanga di med egenproduserte stangringer i materialer med mindre snørefriksjon. Da har du i alle fall vurdert de fysiske begrensningene som kan forbedres, og faktisk gjort forsøk på forbedringer. Og slikt liker vi!

Det hele ender ut med at du bør være løsningsorientert, ha en viss produktforståelse og praktisk sans, og gjerne litt kunnskap om forskjellige fremstillingsprosesser i ulike materialer. Det er greit å ha en ydmyk innstilling, for jeg nekter å tro at man noen gang blir utlært i dette yrket. Og en viss dose kreativitet og nysgjerrighet er alltid av det gode.


For toTech Design AS,

Tommy Sæther