shadow under banner

toTech Design er et tilpasningsdyktig og kostnadseffektivt produktutviklingsfirma som satser på teknisk produktutvikling for kunder. Vi kan håndtere hele produktutviklingsprosessen fra ide til ferdig emballert produkt, eller håndtere kun deler av prosessen etter avtale med kundene.

 

Alle her har lang erfaring i denne type tjenester, gjennom ulike tidligere arbeidsgivere.  Vi har per dags dato i firmaet gjennomsnittlig 15 års erfaring med produktutvikling, produksjonsdokumentasjon og teknisk tegning i ulike 3D-systemer. Vårt satsingsområde er å levere teknisk design og mekaniske løsninger, men som et ledd i dette kan vi også bistå med å finne produsenter og komponenter i lavkostland.

Spesielt vil vi fremheve vår kompetanse innen mekatronikk. Kombinasjoner av mekanikk og elektronikk er vårt hovedfagfelt. Men vi har også erfaring med for eksempel hvordan anatomiske begrensninger er styrende for utforming av fysiske betjeninger som ikke går i stykker eller medfører slitasjeskader på operatørene, eller hvordan et produkt kan ventileres samtidig som det faktisk forblir vanntett. Allsidighet er nøkkelordet, og det bør det være i dette yrket.

 

Produktutvikling

Vi vil hjelpe deg med opprette en produktspesifikasjon som kartlegger hvilke direktiver og krav som kreves og forventes av din produktide. I dette inngår også materialvalg og utredninger av hvilke løsninger som passer best for ditt produkt. Deretter kan vi fortelle deg hvordan dette materialet enklest og dermed også rimeligst kan formes til å fylle formålet, samtidig som det ikke trettes ut av tiltenkt bruksområde. Vi dokumenterer gjerne alle deler som inngår i produktet, og beskriver hvordan disse delene enklest og rimeligst kan monteres sammen til ditt ferdige produkt. Om ønskelig kan vi få delene produsert i Asia, hvor vi har et innarbeidet kontaktnett. Og vi tar gjerne kontrollrundene med leverandørene for deg, frem til dine deler er i overenstemmelse med produktdokumentasjonen og tegningsunderlaget vi har fremstilt.

Vår styrke ligger i at det er nettopp dette, teknisk produktutvikling, vi vil drive med. Ingen som jobber ved toTech Design kan tenke seg og jobbe med noe annet. Dette gjør at vi strekker oss langt for å få fornøyde kunder. Ingen skal kunne si at toTech Design ikke gjorde sitt beste for å oppfylle kundens forventninger.

 

Sett oss på prøve!

Avslutningsvis vil vi tilføye at ingen oppdrag er for små, samtidig som svært få er for store. Så om du eller din bedrift ønsker å fornye et eksisterende teknisk produkt, vurderer rimeligere produksjonsprosesser, eller simpelthen har en ny produktide der du ikke er helt sikker på hvordan produktet bør se ut, eller hvordan produksjonen kan foregå billigst og best, ta kontakt med Tore på tlf 995 99 869 eller tore@totech.no