shadow under banner

Tore Lian er født i 1966, bosatt på Levanger, og ansatt som daglig leder/utviklingsingeniør ved toTech Design.

 

Tore har jobbet med produktutvikling av tekniske produkter siden i 1996, da han begynte som utviklingsingeniør innenfor mekatronikk-faget. Der arbeidet han for flere forskjellige kunder i mange prosjekt, med ulike produkter. I disse prosjektene har Tore hatt kundekontakt, løsningsgjennomganger, spesifikasjoner og kontroll/testgjennomføringer opp mot lover og standarder som gjelder for hvert enkelt produkt. Oppfølging opp mot leverandører og produsenter var også en del av oppgavene.

I 2003 startet Tore eget firma, sammen med 3 andre. Siden da har han jobbet som prosjektleder, i tillegg til utviklingsingeniør. Her har han også opparbeidet seg kompetanse om produksjon, og et nettverk for produksjon og montasje, i Kina. Dette firmaet var typisk med på å utvikle tekniske produkter som ble produsert og ferdigstilt i Kina, og deretter solgt tilbake til kundene. Etter noen spennende år ble til slutt dette firmaet innhentet av finanskrisa, gjennom et kundeforhold der investorene ikke ble med som lovet.

Og da er vi fremme ved dagens selskap, toTech Design, i fellesskap med Tommy Sæther.

Gjennom årene har Tore samlet en god del erfaring med ulike fremstillingsprosesser for både plast og metaller. Han har god innsikt i både støping, ekstrudering, plateknekking, tetningsproblematikk og sammenfestingsløsninger for ulike plastmaterialer og metaller. Tore har jobbet sammenhengende med 3D-DAK siden 1996, og har kursbeviser i blant annet ProEngineer og SolidWorks og i PDM systemer. Han har utviklet tekniske produkter i alle disse tegnesystemene, og dokumentert både fremstillings- og monteringsbeskrivelser. Dette er spesielt viktig når produksjonen foregår på den andre siden av jorda.

Som eksempler på produkter hvor Tore i årenes løp har bistått i utviklingen, kan det nevnes alt fra produkter som 3 generasjoner satelittelefoner, videoprojektorer, flere racksystemer, via konnektorer, transmittere for satelittsendinger, til stetoskop, batteripakker, etiketter og dokumentasjon av avsaltingsanlegg. Man blir ganske allsidig og løsningsorientert av å ha vært med på så mange forskjellige utviklingsprosjekter.

Og nettopp allsidigheten er det toTech Design satser på. Når teknisk produkterfaring kombineres med opparbeidet konstruksjonkompetanse og dokumentasjonsrutiner i de fleste CAD-systemer om benyttes i dag, er det med stor sikkerhet vi tror at vi kan hjelpe deg med å utvikle ditt produkt på en god og kostnadseffektiv måte.