shadow under banner

Tommy Sæther er født i 1974, bosatt på Levangernesset, og ansatt som utviklingsingeniør ved toTech Design.

 

Han har jobbet med utvikling og fremstilling av tekniske produkter siden i 1993, da han begynte som verktøymaker etter å ha hatt kveldsarbeid i industrien ved siden av skolen i flere år. Etter å ha tilbragt noen år i vernesko på verkstedgulvet, ble stillingen delt mellom verksted og kontor. Etterhvert gikk stadig større deler av arbeidsdagen med til konstruksjon av støpeformer for termoplast og legging av maskineringsbaner for numerisk styrte verktøymaskiner.

Til slutt ble verneskoene og verkstedlivet forlatt helt, til fordel for en helstilling som utviklingsingeniør i et konsulentfirma på Levanger. Det vil si, det ble noen innhopp som prototypebygger på modellverkstedet. Har man mekanikk i fingrene, er det vanskelig å legge det helt bak seg.

Deretter fulgte et forsøk på å starte konsulentfirma innen teknisk produktutvikling sammen med flere, men etterhvert gled satsingsområdet i dette firmaet mer over på prototyping på bekostning av CAD-basert produktutvikling, og som en konsekvens av dette meldte Tommy overgang til et annet produktutviklingsfirma på Verdal. Der ble han i perioder leid ut til andre firmaer som manglet kapasitet, og ble til slutt fast ansatt i utviklingsavdelingen hos et firma i Leksvik.

Men etter noen år i Leksvik ble det klart at tiden var kommet for å satse på noe eget igjen. Og da er vi fremme ved toTech Design, i fellesskap med Tore Lian.

Gjennom årene har Tommy samlet en god del erfaring med ulike fremstillingsprosesser for både plast og metaller. Han har meget god innsikt i både støping, ekstrudering, plateknekking, tetningsproblematikk og sammenfestingsløsninger for ulike plastmaterialer og metaller. Tommy har jobbet sammenhengende med 3D-DAK siden 1996, og har flere kursbeviser i de vanligste 3D CAD-systemene. Eksempelvis kan EMS, Pro Engineer, Solid Edge, Inventor og Solid Works nevnes. Han har utviklet tekniske produkter i alle disse tegnesystemene, og dokumentert både fremstillings- og montasjeprosesser.

Som eksempler på produkter hvor Tommy i årenes løp har bistått i utviklingen, kan det nevnes alt fra produkter som mobiltelefoner, videoprojektorer og VHF-radioer, via nødpeileutstyr, førstehjelpsutstyr og idrettssimulatorer, til barnesmukker, hotellsafer, korrosjonsmålere og platemekanikk til rackløsninger. Man blir ganske allsidig og løsningsorientert av å ha vært med på så mange forskjellige utviklingsprosjekter.

Og nettopp allsidigheten er det toTech Design satser på. Når teknisk produkterfaring kombineres med opparbeidet konstruksjonkompetanse og dokumentasjonsrutiner i de fleste CAD-systemer om benyttes i dag,  er det med stor sikkerhet vi tror at vi kan hjelpe deg med å utvikle ditt produkt på en god og kostnadseffektiv måte.